Personvernpolicy

Din personvern er viktig for oss og blir behandlet i tråd med loven. Informasjon blir samlet for å korrespondere med deg og yte våre tjenester. Informasjon som blir samlet blir ikke delt med tredje part. Du får muligheten til å fra si deg e-poster om våre tilbud

Informasjon som blir samlet kan være:
– ditt navn
– e-post adresse og telefonnummer

Vi samler ikke informasjon om deg uten din fulle samtykke.

Norsk English